Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Are you successful trader?

To earn 10x more, simply share your strategy

Copytrading

Masters results

You can do the same

Aryan vats

M.Premium

AUM
12091.0 USD
Copier
7
Profit from CopyTrading

+ 9915.93

USD

EU Shogun Rhyno

M.Pro

AUM
51081.0 USD
Copier
56
Profit from CopyTrading

+ 5745.12

USD

Creative traders

M.Pro

AUM
12012.0 USD
Copier
8
Profit from CopyTrading

+ 4239.89

USD

How it works?

1

Register as a Master in MTrading

2

Create a strategy and start trading

3

Attract subscribers

4

Traders get the profit - you get the fee

5

Withdraw profit every week

Benefits of Copy Trading:

Automated weekly payouts

You set the commission % yourself

Easy start for subscribers - from 10$

Detailed statistics for every subscriber

Những câu hỏi thường gặp

Làm sao để trở thành Chuyên Gia?

Để trở thành Chuyên gia, hãy thực hiện theo các bước đơn giản sau: 1. Mở một tài khoản thật mới từ trang Bảng điều khiển, nhấp vào Hiển thị tất cả, Chọn Loại tài khoản - Chuyên gia, sau đó nhấn Lưu. 2. Nhấp vào tài khoản chuyên gia của bạn, sau đó nhấp vào Công khai chiến lược. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang hướng dẫn để tạo chiến lược. Ghi rõ tất cả các thông tin cần thiết bao gồm hoa hồng và loại hình sao chép của bạn.

Khi nào Chia Sẻ Lợi Nhuận/Hoa Hồng được thanh toán?

Chia sẻ lợi nhuận, hay hoa hồng, chỉ được tính dựa trên lợi nhuận có được từ việc sao chép chuyên gia và được trả vào mỗi Chủ nhật của tuần trước đó. Phí hiệu suất được trả hàng tuần hoặc hàng tháng theo cài đặt mà các chuyên gia thiết lập trên trang chiến lược của họ. Thông tin về các cài đặt đã thiết lập có thể được tìm thấy trên phần tổng quan của chiến lược.

Loại hình sao chép và công thức?

Bạn có thể chọn loại hình sao chép để chỉ định tỷ lệ mà Copier sẽ sao chép các vị thế của chuyên gia (của bạn). Công thức này giúp tính toán khối lượng (theo lot) vị thế của người sao chép. Dưới đây là các công thức sao chép: Theo Balance: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Số dư của Người sao chép / Số dư của Chuyên gia) Theo Balance * Ratio: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Số dư của Người sao chép / Số dư của Chuyên gia) * Tỷ suất Theo Equity: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Vốn chủ sở hữu của Người sao chép / Vốn chủ sở hữu của Chuyên gia) Theo Equity * Ratio: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Vốn chủ sở hữu của Người sao chép / Vốn chủ sở hữu của Chuyên gia) * Tỷ suất Theo Ratio: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * Tỷ suất Theo Free Margin: Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * (Số dư khả dụng của Người sao chép / Số dư khả dụng của Chuyên gia) Theo Fix Lot: Số Lot của Người sao chép = Tỷ suất Ví dụ 1: Loại hình sao chép theo Fix Lot (Số Lot của Người sao chép = Tỷ suất). Nếu Người sao chép cài đặt Fix Lot = 0,03 thì tất cả các vị thế của Người sao chép đó sẽ được sao chép theo khối lượng bằng 0,03 (đối với chỉ số DJ/NQ/SP/Oil ... khối lượng giao dịch tối thiểu là 0,1). Trong trường hợp này, Người sao chép sẽ mở lệnh với khối lượng là 0,03 lot. Ví dụ 2: Loại hình sao chép theo Ratio (Số Lot của Người sao chép = Số Lot của Chuyên gia * Tỷ suất). Giả sử tỷ suất sao chép là Ratio = 2. Chuyên gia mở vị thế với số Lot = 0,5. Vậy thì, Số Lot của Người sao chép = 0,5 * 2 = 1,0 lot sẽ được mở trên tài khoản của Người sao chép.

Tôi phải đáp ứng những tiêu chí gì để được liệt kê trong danh sách Xếp hạng Chuyên gia?

Chiến lược của bạn phải trong trạng thái `Đã công khai` và tài khoản của bạn phải hoạt động. Điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch khác tìm thấy chiến lược của bạn trong danh sách, đăng ký và bắt đầu sao chép các giao dịch của bạn.

Có những tính năng và chương trình khuyến mãi nào?

The company offers many appealing features, for example, we offer to pay a promo campaign for traders to promote themselves as professional Copy masters. The master has to use the company’s brand style frames. The master should prepare the strategy content, and the company's local marketing team will set up an advertising campaign that the company sponsors. Also, social media ads will be sponsored by the company. The top 5 masters - Rising Stars will be presented on the company’s Copy Trading page inside the Trader’s Room for copy traders to subscribe and to start copying, and that is free of charge.

Tôi là Chuyên gia, tôi có thể tìm thông tin về vốn, hoa hồng và số lượng người sao chép của mình ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về vốn, hoa hồng và hiệu suất chiến lược của mình trên trang tài khoản chuyên gia trong nền tảng Copy Trade. Trang người sao chép hiển thị danh mục đầu tư của bạn bao gồm danh sách tất cả Copier, hoa hồng đang chờ xử lý và đã nhận, số liệu thống kê người sao chép, số tài khoản người sao chép, trạng thái sao chép, ngày sao chép, số tiền đầu tư vào sao chép, lãi hoặc lỗ từ giao dịch và loại hình sao chép.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Giao dịch theo cách bạn muốn và tăng thêm thu nhập.
Sao Chép Giao Dịch
Registration